משחק חוקיות

  • משתתפים: 3+
  • גיל: אין הגבלה
  • מיקום: בית
  • כלי משחק: אין.

משחק החוקיות הינו משחק בו בוחרים חוקיות מסויימת, ובעצם המטרה של משתתף שנבחר היא לגלות את אותה החוקיות.

 

מהלך המשחק

בשלב הראשון של משחק החוקיות, בוחרים נציג, אותו נציג נשלח אל מחוץ לחדר, למקום בו לא יוכל לשמוע או לראות את שאר המשתתפים.
בזמן שאותו נציג נמצא מחוץ לחדר, שאר המשתתפים מתכננים ביניהם חוקיות כלשהיא, שלפיה ידברו בזמן שהנציג שבחוץ יחזור.

דוגמא לחוקיות:

  • כל משתתף יתחיל משפט במילה שהאות הראשונה שלה היא האות הראשונה של שמו.

כאשר אותו נציג נקרא לחזור אל החדר, עליו להתחיל לשאול שאלות, ביכולתו לשאול כל אחד ממשתתפי המשחק.
אם הצליח הנציג לגלות את החוקיות, בוחרים נציג אחר שיצא מהחדר והמשחק יתחיל מחדש עם חוקיות אחרת שתיבחר.
אם הנציג לא הצליח לגלות את החוקיות אחרי זמן סביר, או זמן שהוגדר מראש, ניתן להחליט שמישהו אחר יצא במקומו והמשחק יתחיל מחדש עם חוקיות חדשה.