מחבואים

  • משתתפים: 2+
  • גיל: אין הגבלה
  • מיקום: בית, חוץ.
  • כלי משחק: אין

מחבואים, כשמו כן הוא, משחק בו כולם מתחבאים, ואחד צריך למצוא אותם.

 

מהלך המשחק

יש לבחור נציג ראשוני, שמטרתו היא לחפש את שאר המשתתפים, הוא ייקרא "העומד".
העומד יצטרך לעמוד מול קיר, עץ או כל דבר שיסתיר את זווית ראייתו.
על העומד להסתיר את עיניו בעזרת הידיים, וכך לאפשר לשאר המשתתפים לברוח ולהתחבא.

העומד יספור עד 10, ואחר כך יתחיל לחפש אחר המשתתפים. על שאר המשתתפים להתחבא במטרה שהעומד לא ימצא אותם.
אם העומד מצא את אחד המשתתפים, עליו להגיע במהירות לקיר או העץ שנקבעו בתחילת המשחק, לדפוק עליו בעזרת היד, ולצעוק "1,2,3" ואחר כך את שם המשתתף שמצא.
הראשון שנתפס, הוא "העומד" החדש. אם אחד המשתתפים הגיע לקיר לפני העומד, וצעק "1,2,3" ואת שמו של העומד, העומד הנוכחי ישאר בתפקידו למשחק נוסף.

חוקי המשחק

  • אין להתחבא קרוב לאיזור של "העומד".
  • אין להתחבא מעבר לאיזור שנקבע מראש.